Endocardium

Hjärtats innerhinna

Svensk definition

Hjärtats inre ytskikt, bestående av endotelceller.

Engelsk definition

The innermost layer of the heart, comprised of endothelial cells.

Svenska synonymer

Endokardiet Endokardium

Engelska synonymer

Endocardiums