Endocarditis

Endokardit

Svensk definition

Exsudativa och proliferativa inflammatoriska förändringar i endokardiet, med förekomst av påväxter på ytan eller i själva endokardiet och oftast med utbredning till en hjärtklaff, eller ibland omfattande hjärtkamrarnas inre ytskikt eller andra delar av endokardiet. Inflammationen kan uppträda primärt eller som komplikation till annan sjukdom.

Engelsk definition

Inflammation of the inner lining of the heart (ENDOCARDIUM), the continuous membrane lining the four chambers and HEART VALVES. It is often caused by microorganisms including bacteria, viruses, fungi, and rickettsiae. Left untreated, endocarditis can damage heart valves and become life-threatening.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Endocarditides Infective Endocarditis Endocarditides, Infective Endocarditis, Infective Infective Endocarditides