Arrhythmias, Cardiac

Hjärtrytmrubbningar

Svensk definition

Alla avvikelser från hjärtats normala slagrytm eller hjärtmuskelsammandragning. Hjärtrytmrubbningar kan klassificeras utifrån störningar i hjärtfrekvensen och i hjärtats retledningssystem.

Engelsk definition

Any disturbances of the normal rhythmic beating of the heart or MYOCARDIAL CONTRACTION. Cardiac arrhythmias can be classified by the abnormalities in HEART RATE, disorders of electrical impulse generation, or impulse conduction.

Svenska synonymer

Arytmi Hjärtarytmi Hjärtklappning

Engelska synonymer

Arrhythmia, Cardiac Cardiac Dysrhythmia Dysrhythmia, Cardiac Cardiac Arrhythmia Cardiac Arrhythmias Arrhythmia Arrythmia