Long QT Syndrome

Långt QT-syndrom

Svensk definition

Ett syndrom som kännetecknas av synkopeepisoder och ett långt QT-intervall som ibland kan leda till plötslig hjärtdöd, till följd av paroxysmal kammararytmi. En variant som är förknippad med autosomalt recessiv ärftlighet och medfödd dövhet kallas Jervell-Lange Nielsen-syndromet. En autosomalt dominant form utan dövhet kallas Romano-Ward-syndromet.

Engelsk definition

A condition that is characterized by episodes of fainting (SYNCOPE) and varying degree of ventricular arrhythmia as indicated by the prolonged QT interval. The inherited forms are caused by mutation of genes encoding cardiac ion channel proteins. The two major forms are ROMANO-WARD SYNDROME and JERVELL-LANGE NIELSEN SYNDROME.

Svenska synonymer

LQTS

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.