Cardiac Output, Low

Låg hjärtminutvolym

Svensk definition

Tillstånd med minskad minutvolym, oftast hos patienter med hjärtsvikt till följd av kärlsjukdom, högt blodtryck, hjärtmuskelsjukdom, klaffel eller hjärtsäckssjukdom.

Engelsk definition

A state of subnormal or depressed cardiac output at rest or during stress. It is a characteristic of CARDIOVASCULAR DISEASES, including congenital, valvular, rheumatic, hypertensive, coronary, and cardiomyopathic. The serious form of low cardiac output is characterized by marked reduction in STROKE VOLUME, and systemic vasoconstriction resulting in cold, pale, and sometimes cyanotic extremities.

Svenska synonymer

Hjärtminutvolym, låg

Engelska synonymer

Output, Low Cardiac Low Cardiac Output Low Cardiac Output Syndrome