Pericardial Effusion

Perikardiell effusion

Svensk definition

Ackumulering av vätska i hjärtsäcken. Serösa utgjutningar är ofta associerade med sjukdomar i hjärtsäcken, hemoperikardium med trauma. Utgjutningar som innehåller lipider (chyloperikardium) är resultat av läckage i stora bröstgången. Allvarliga fall kan leda till hjärttamponad.

Engelsk definition

Fluid accumulation within the PERICARDIUM. Serous effusions are associated with pericardial diseases. Hemopericardium is associated with trauma. Lipid-containing effusion (chylopericardium) results from leakage of THORACIC DUCT. Severe cases can lead to CARDIAC TAMPONADE.

Svenska synonymer

Hemoperikardium Utgjutning i hjärtsäck Perikardiell utgjutning

Engelska synonymer

Effusion, Pericardial Effusions, Pericardial Pericardial Effusions Hemopericardium Chylopericardium Chylopericardiums