Cardiomegaly

Hjärtförstoring

Svensk definition

Förstoring av hjärtat, vanligtvis indicerad av en kardio-torax-kvot över 0.50. En eller båda hjärtkammare eller hjärtförmak kan bli förstorade. Kardiomegali är ett icke-specifikt symtom som kan ses hos patienter med kronisk systolisk hjärtsvikt eller andra kardiomyopatier.

Engelsk definition

Enlargement of the HEART, usually indicated by a cardiothoracic ratio above 0.50. Heart enlargement may involve the right, the left, or both HEART VENTRICLES or HEART ATRIA. Cardiomegaly is a nonspecific symptom seen in patients with chronic systolic heart failure (HEART FAILURE) or several forms of CARDIOMYOPATHIES.

Svenska synonymer

Hjärthypertrofi Kardiomegali

Engelska synonymer

Heart Enlargement Enlargement, Heart Enlarged Heart Heart, Enlarged Cardiac Hypertrophy Cardiac Hypertrophies Hypertrophies, Cardiac Hypertrophy, Cardiac Heart Hypertrophy Heart Hypertrophies Hypertrophies, Heart Hypertrophy, Heart