Cardiomyopathy, Dilated

Dilaterande kardiomyopati

Svensk definition

Ett syndrom kännetecknat av hjärtförstoring och kronisk hjärtinsuffiens. Det utgör förmodligen slutledet i en rad olika former av hjärtmuskelskador, förorsakade av ett flertal gifter, metaboliska subs tanser och infektionsämnen.

Svenska synonymer

Kardiomyopati, dilaterande

Engelska synonymer

Cardiomyopathies, Dilated Dilated Cardiomyopathies Dilated Cardiomyopathy Cardiomyopathy, Familial Idiopathic Cardiomyopathies, Familial Idiopathic Familial Idiopathic Cardiomyopathies Familial Idiopathic Cardiomyopathy Idiopathic Cardiomyopathies, Familial Idiopathic Cardiomyopathy, Familial Cardiomyopathy, Congestive Cardiomyopathies, Congestive Congestive Cardiomyopathies Cardiomyopathy, Dilated, with Conduction Deffect1 Cardiomyopathy, Dilated, CMD1A Dilated cardiomyopathy 1A 1As, Dilated cardiomyopathy Dilated cardiomyopathy 1As cardiomyopathy 1A, Dilated cardiomyopathy 1As, Dilated Cardiomyopathy, Dilated, Autosomal Recessive Cardiomyopathy, Dilated, 1a Cardiomyopathy, Dilated, With Conduction Defect 1 Cardiomyopathy, Idiopathic Dilated Cardiomyopathies, Idiopathic Dilated Dilated Cardiomyopathies, Idiopathic Dilated Cardiomyopathy, Idiopathic Idiopathic Dilated Cardiomyopathies Idiopathic Dilated Cardiomyopathy Congestive Cardiomyopathy Cardiomyopathy, Dilated, LMNA