Smoking

Rökning

Svensk definition

Den frivilliga och medvetna handlingen att inandas och utandas rök från handhållna, glödande ämnen eller medel.

Engelsk definition

Willful or deliberate act of inhaling and exhaling SMOKE from burning substances or agents held by hand.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Smoking Behaviors Behavior, Smoking Behaviors, Smoking Smoking Behavior Smoking Habit Habit, Smoking Habits, Smoking Smoking Habits