Hypertension

Högt blodtryck

Svensk definition

Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.

Svenska synonymer

Hypertoni

Engelska synonymer

Blood Pressure, High Blood Pressures, High High Blood Pressure High Blood Pressures