Hypertrophy, Left Ventricular

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig

Svensk definition

Utvidgning av hjärtats vänstra kammare. Ökningen av hjärtkammarmassan beror på ihållande, onormalt stort tryck eller stor volymbelastning och bidrar till ökad sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.

Engelsk definition

Enlargement of the LEFT VENTRICLE of the heart. This increase in ventricular mass is attributed to sustained abnormal pressure or volume loads and is a contributor to cardiovascular morbidity and mortality.

Svenska synonymer

Ventrikelhypertrofi, vänstersidig Vänsterkammarhypertrofi

Engelska synonymer

Left Ventricular Hypertrophy Hypertrophies, Left Ventricular Left Ventricular Hypertrophies Ventricular Hypertrophies, Left Ventricular Hypertrophy, Left