Hypertrophy, Right Ventricular

Hjärtkammarförstoring, högersidig

Svensk definition

Utvidgning av hjärtats högra kammare. Ökningen i hjärtkammarmassa beror ofta på pulmonell hypertoni och bidrar till ökad kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet.

Engelsk definition

Enlargement of the RIGHT VENTRICLE of the heart. This increase in ventricular mass is often attributed to PULMONARY HYPERTENSION and is a contributor to cardiovascular morbidity and mortality.

Svenska synonymer

Högerkammarhypertrofi Ventrikelhypertrofi, högersidig

Engelska synonymer

Ventricular Hypertrophy, Right Right Ventricular Hypertrophy Hypertrophies, Right Ventricular Right Ventricular Hypertrophies Ventricular Hypertrophies, Right