Heart Neoplasms

Hjärttumörer

Svensk definition

Tumörer eller cancer i hjärtat. Primära hjärttumörer och metastaser i hjärtat är inkluderade. Hjärttumörer och hjärtcancer stör normala hjärtfunktioner och kan orsaka flertalet olika symtom som hjärtsvikt; hjärtrytmrubbningar eller emboli.

Engelsk definition

Tumors in any part of the heart. They include primary cardiac tumors and metastatic tumors to the heart. Their interference with normal cardiac functions can cause a wide variety of symptoms including HEART FAILURE; CARDIAC ARRHYTHMIAS; or EMBOLISM.

Svenska synonymer

Hjärtcancer Hjärtkarcinom

Engelska synonymer

Heart Neoplasm Neoplasm, Heart Neoplasms, Heart Cardiac Tumors Neoplasms, Cardiac Cardiac Neoplasms Cardiac Neoplasm Neoplasm, Cardiac Cardiac Tumor Tumor, Cardiac Tumors, Cardiac Primary Cardiac Tumors, Childhood Myocardial Tumors (Rhabdomyomas and Fibromas) Myocardial Tumor (Rhabdomyomas and Fibromas) Tumor, Myocardial (Rhabdomyomas and Fibromas) Tumors, Myocardial (Rhabdomyomas and Fibromas) Cardiac Carcinoma Carcinoma, Cardiac Carcinomas, Cardiac Cardiac Carcinomas Heart Cancer Cancer, Heart Cancers, Heart Heart Cancers Cardiac Cancer Cancer, Cardiac Cancers, Cardiac Cardiac Cancers Heart Tumor Heart Tumors Tumor, Heart Tumors, Heart Intracavitary Tumors of the Heart