Neurocirculatory Asthenia

Neurocirkulatorisk asteni

Svensk definition

Ett kliniskt syndromsom kännetecknas av hjärtklappning, andfåddhet, andningssvårigheter och subjektiv känsla av ansträngdhet och obehag efter lätt, fysisk ansträngning. Andra symtom kan vara yrsel, skakningar, svettning och sömnlöshet. Neurocirkulatorisk asteni betraktas oftast som en form av ångeststörning.

Engelsk definition

A clinical syndrome characterized by palpitation, SHORTNESS OF BREATH, labored breathing, subjective complaints of effort and discomfort, all following slight PHYSICAL EXERTION. Other symptoms may be DIZZINESS, tremulousness, SWEATING, and INSOMNIA. Neurocirculatory asthenia is most typically seen as a form of anxiety disorder.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Asthenia, Neurocirculatory Asthenias, Neurocirculatory Neurocirculatory Asthenias Effort Syndrome Syndrome, Effort Cardiac Neurosis Cardiac Neuroses Neuroses, Cardiac Neurosis, Cardiac Hyperkinetic Heart Syndrome Heart Syndrome, Hyperkinetic Syndrome, Hyperkinetic Heart