Heart Valve Diseases

Hjärtklaffsjukdomar

Svensk definition

Sjukdomar som orsakas av eller leder till funktionsbrister hos hjärtklaffarna.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Heart Valve Disease Valve Disease, Heart Heart Valvular Disease Disease, Heart Valvular Heart Valvular Diseases Valvular Disease, Heart Valvular Heart Diseases Heart Disease, Valvular Valvular Heart Disease