Pulmonary Atresia

Lungatresi

Svensk definition

Medfödd avsaknad av den normala klafföppningen till lungartären. Tillståndet kännetecknas av förstorat hjärta, minskad kärllförsörjning i lungorna och högersidig kammaratrofi.

Engelsk definition

A congenital heart defect characterized by the narrowing or complete absence of the opening between the RIGHT VENTRICLE and the PULMONARY ARTERY. Lacking a normal PULMONARY VALVE, unoxygenated blood in the right ventricle can not be effectively pumped into the lung for oxygenation. Clinical features include rapid breathing, CYANOSIS, right ventricle atrophy, and abnormal heart sounds (HEART MURMURS).

Svenska synonymer

Pulmonalatresi

Engelska synonymer

Atresia, Pulmonary Pulmonary Valve Atresia Atresias, Pulmonary Atresias, Pulmonary Valve Pulmonary Atresias Pulmonary Valve Atresias Atresia, Pulmonary Valve Valve Atresia, Pulmonary Valve Atresias, Pulmonary