Chordae Tendineae

Chordae tendineae

Svensk definition

Sensträngarna som förbinder de atrioventrikulära klaffarnas flikar med tillhörande papillarmuskler i hjärtats kammare, och som hindrar klaffarna från att vända sig när kamrarna drar sig samman.

Engelsk definition

The tendinous cords that connect each cusp of the two atrioventricular HEART VALVES to appropriate PAPILLARY MUSCLES in the HEART VENTRICLES, preventing the valves from reversing themselves when the ventricles contract.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Tendineae, Chordae