Heart Rupture

Hjärtruptur

Svensk definition

Bristning i hjärtats väggar, i de inre förmaks- eller kammarskiljeväggarna, papillarmusklerna eller chordae tendinae (papillarmusklernas sensträngar), eller i någon av hjärtklaffarna. Sådana bristningar kan uppkomma till följd av en rad olika patologiska tillstånd, men oftast är de en följd av hjärtinfarkt.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Heart Ruptures Cardiac Rupture Cardiac Ruptures Ventricular Free Wall Rupture Free Wall Rupture, Heart Cardiac Free Wall Rupture