Myocardial Ischemia

Myokardischemi

Svensk definition

En funktionsstörning i hjärtat till följd av otillräckligt blodflöde till hjärtats muskelvävnad. Det försämrade blodflödet kan bero på förträngning i kransartärerna, hindrande blodpropp eller, mer sällan, diffus förträngning i småartärerna och andra småkärl i hjärtat. Allvarligt avbrott i hjärtmuskelvävnadens blodförsörjning kan leda till hjärtmuskelnekros (hjärtinfarkt).

Engelsk definition

A disorder of cardiac function caused by insufficient blood flow to the muscle tissue of the heart. The decreased blood flow may be due to narrowing of the coronary arteries (CORONARY ARTERY DISEASE), to obstruction by a thrombus (CORONARY THROMBOSIS), or less commonly, to diffuse narrowing of arterioles and other small vessels within the heart. Severe interruption of the blood supply to the myocardial tissue may result in necrosis of cardiac muscle (MYOCARDIAL INFARCTION).

Svenska synonymer

Ischemisk hjärtsjukdom Hjärtischemi

Engelska synonymer

Ischemia, Myocardial Ischemias, Myocardial Myocardial Ischemias Ischemic Heart Disease Heart Disease, Ischemic Disease, Ischemic Heart Diseases, Ischemic Heart Heart Diseases, Ischemic Ischemic Heart Diseases