Coronary Disease

Kranskärlssjukdom

Svensk definition

Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.

Engelsk definition

An imbalance between myocardial functional requirements and the capacity of the CORONARY VESSELS to supply sufficient blood flow. It is a form of MYOCARDIAL ISCHEMIA (insufficient blood supply to the heart muscle) caused by a decreased capacity of the coronary vessels.

Svenska synonymer

Koronarsjukdom

Engelska synonymer

Coronary Diseases Disease, Coronary Diseases, Coronary Coronary Heart Disease Coronary Heart Diseases Disease, Coronary Heart Diseases, Coronary Heart Heart Disease, Coronary Heart Diseases, Coronary