Coronary Vessels

Kranskärl

Svensk definition

Hjärtats vener och artärer.

Engelsk definition

The veins and arteries of the HEART.

Svenska synonymer

Koronarkärl

Engelska synonymer

Coronary Vessel Vessel, Coronary Vessels, Coronary Coronary Arteries Arteries, Coronary Artery, Coronary Coronary Artery Coronary Veins Coronary Vein Vein, Coronary Veins, Coronary Sinus Node Artery Arteries, Sinus Node Artery, Sinus Node Sinus Node Arteries