Myocardial Reperfusion Injury

Myokardiell reperfusionsskada

Svensk definition

Skada i hjärtmuskeln efter myokardreperfusion (återställande av blodflödet till ischemiska områden i hjärtat). Reperfusion åstadkoms genom spontan trombolys (propplösning), blodproppslösande behandling, tillflöde från angränsande kranskärlsområden eller släppande kärlkramp.

Engelsk definition

Damage to the MYOCARDIUM resulting from MYOCARDIAL REPERFUSION (restoration of blood flow to ischemic areas of the HEART.) Reperfusion takes place when there is spontaneous thrombolysis, THROMBOLYTIC THERAPY, collateral flow from other coronary vascular beds, or reversal of vasospasm.

Svenska synonymer

Reperfusionsskada i hjärtmuskel

Engelska synonymer

Injuries, Myocardial Reperfusion Myocardial Reperfusion Injuries Reperfusion Injuries, Myocardial Myocardial Ischemic Reperfusion Injury Reperfusion Injury, Myocardial Injury, Myocardial Reperfusion