Tetralogy of Fallot

Fallots tetrad

Svensk definition

En kombination av medfödda hjärtfel, bestående av 1) pulmonalstenos, 2) kammarskiljeväggsdefekter, 3) dextroposition (högersidig placering) av aortan, så att den åsidosätter kammarskiljeväggens funktion och tar in både ven- och artärblod, och 4) hypertrofi av höger kammare.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Tetralogy, Fallot's Tetralogy, Fallot Tetralogy, Fallots Fallot's Tetralogy Fallot Tetralogy Fallots Tetralogy