Coronary Vessel Anomalies

Kranskärlsanomalier

Svensk definition

Defekter hos hjärtats kransartärer eller kransvener, beroende på missbildningar, arteriovenösa fistlar eller aneurysmer (bråck), överbryggning eller andra avvikelser i struktur eller utveckling.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Anomalies, Coronary Vessel Anomaly, Coronary Vessel Coronary Vessel Anomaly