Levocardia

Levokardi

Svensk definition

Hjärtat på vänster sida i bröstkorgen, med spetsen pekande mot vänster, men övriga organ placerade på motsatt sida av vad som är normalt, och hjärtdefekter eller omkastning av de stora kärlen på rätt sätt.

Engelsk definition

Congenital abnormalities in which the HEART is in the normal position (levocardia) in the left side of the chest but some or all of the THORAX or ABDOMEN viscera are transposed laterally (SITUS INVERSUS). It is also known as situs inversus with levocardia, or isolated levocardia. This condition is often associated with severe heart defects and splenic abnormalities such as asplenia or polysplenia.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Isolated Levocardia Levocardia, Isolated Situs Inversus with Levocardia