Hypoplastic Left Heart Syndrome

Hypoplastisk vänsterkammare

Svensk definition

Ett syndrom kännetecknat av underutvecklad vänster hjärtkammare, aorta- eller mitralisatresi eller -stenos, och aortahypoplasi. Dessa missbildningar är vanliga orsaker till hjärtsvikt hos små barn.

Svenska synonymer

Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom

Engelska synonymer

Left Heart Syndrome, Hypoplastic Left Heart Hypoplasia Syndrome