Ductus Arteriosus

Ductus arteriosus

Svensk definition

Ett blodkärl hos foster som förbinder lungartären med aorta descendens.

Engelsk definition

A fetal blood vessel connecting the pulmonary artery with the descending aorta.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Arteriosus, Ductus