Cor Triatriatum

Cor triatriatum

Svensk definition

Medfödd missbildning i form av ett perforerat muskulärt membran i (vänstra) förmaket, som delar förmaket i en övre och en nedre kammare, så att hjärtat synes ha tre förmak.

Engelsk definition

A malformation of the heart in which the embryonic common PULMONARY VEIN was not incorporated into the LEFT ATRIUM leaving behind a perforated fibromuscular membrane bisecting the left atrium, a three-atrium heart. The opening between the two left atrium sections determines the degree of obstruction to pulmonary venous return, pulmonary venous and pulmonary arterial hypertension.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Subdivided Left Atrium Atrium, Subdivided Left Atriums, Subdivided Left Left Atrium, Subdivided Left Atriums, Subdivided Subdivided Left Atriums Triatrial Heart Heart, Triatrial Hearts, Triatrial Triatrial Hearts Cor Triatriatum Sinistrum