Eisenmenger Complex

Eisenmengers komplex

Svensk definition

Defekt i hjärtats kammarvägg med högt blodtryck i lungorna, hypertrofi i höger kammare och dold eller tydlig cyanos.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Complex, Eisenmenger Eisenmenger's Complex Complex, Eisenmenger's Eisenmengers Complex Eisenmenger's Syndrome Eisenmengers Syndrome Syndrome, Eisenmenger's Eisenmenger Syndrome Syndrome, Eisenmenger