Paranasal Sinuses

Bihålor

Svensk definition

Luftfyllda hålrum som mynnar på olika platser i näshålan och är klädda med cilierad nässlemhinna. Varje bihålan benäms efter sin lokalisation: etmoidalsinus, frontalsinus, maxillarsinus och sfenoidsinus.

Svenska synonymer

Sinus paranasales

Engelska synonymer

Sinuses, Paranasal Nasal Sinuses Sinuses, Nasal Sinonasal Tract Sinonasal Tracts Tract, Sinonasal