Nasal Cavity

Näshåla

Svensk definition

Den inre delen av luftvägarna på båda sidor av nässkiljeväggen. Näshålorna, som sträcker sig från näsborrarna till nasofarynx, är klädda med flimmerhårsrik slemhinna.

Engelsk definition

The proximal portion of the respiratory passages on either side of the NASAL SEPTUM. Nasal cavities, extending from the nares to the NASOPHARYNX, are lined with ciliated NASAL MUCOSA.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cavities, Nasal Cavity, Nasal Nasal Cavities