Nasopharynx

Nasofarynx

Svensk definition

Den övre delen av svalget, belägen bakom näsan och ovanför den mjuka gommen. Nasofarynx utgör den bakre delen av näshålorna och medverkar i andningsfunktionen.

Engelsk definition

The top portion of the pharynx situated posterior to the nose and superior to the SOFT PALATE. The nasopharynx is the posterior extension of the nasal cavities and has a respiratory function.

Svenska synonymer

Nässvalget Epipharynx Choaner

Engelska synonymer

Rhinopharynxes Rhinopharynges Rhinopharynx Nasopharynges Nasopharynxes Choanae