Hydrocephalus

Vattenskalle

Svensk definition

Onormalt stor ansamling av cerebrospinalvätska i kraniet, som kan vara förenad med utvidgning av hjärnventriklarna, intrakraniellt övertryck, huvudvärk, trötthet, urininkontinens och ataxi.

Svenska synonymer

Hydrocefalus Kommunicerande hydrocefalus Obstruktiv hydrocefalus Post-traumatic hydrocefalus

Engelska synonymer

Hydrocephaly Cerebral Ventriculomegaly Cerebral Ventriculomegalies Ventriculomegalies, Cerebral Ventriculomegaly, Cerebral Communicating Hydrocephalus Hydrocephalus, Communicating Congenital Hydrocephalus Hydrocephalus, Congenital Hydrocephalus Ex-Vacuo Hydrocephalus Ex Vacuo Hydrocephalus Ex-Vacuos Obstructive Hydrocephalus Hydrocephalus, Obstructive Post-Traumatic Hydrocephalus Hydrocephalus, Post-Traumatic Post Traumatic Hydrocephalus Aqueductal Stenosis Aqueductal Stenoses Stenoses, Aqueductal Stenosis, Aqueductal Fetal Cerebral Ventriculomegaly Cerebral Ventriculomegalies, Fetal Cerebral Ventriculomegaly, Fetal Fetal Cerebral Ventriculomegalies Ventriculomegalies, Fetal Cerebral Ventriculomegaly, Fetal Cerebral