Intracranial Hypertension

Intrakraniell hypertoni

Svensk definition

Ökat tryck innanför skallbenet. Detta kan ha flera orsaker, bland vilka är vattenskalle, hjärnödem, intrakraniella vävnadsmassor, svårartad systemisk hypertoni, pseudotumörer, eller andra störningar.

Svenska synonymer

Förhöjt intrakraniellt tryck

Engelska synonymer

Hypertension, Intracranial Intracranial Pressure Increase Pressure Increase, Intracranial ICP (Intracranial Pressure) Elevation ICP (Intracranial Pressure) Increase Elevated ICP (Intracranial Pressure) ICP, Elevated (Intracranial Pressure) Elevated Intracranial Pressure Intracranial Pressure, Elevated Pressure, Elevated Intracranial