Hypertensive Encephalopathy

Blodtrycksutlöst encefalopati

Svensk definition

Funktionsstörningar eller skada i hjärnan pga ihållande malign hypertoni. När blodtrycket överstiger gränsen för hjärnans självreglering försämras blodflödet (cerebral ischemi). Till de kliniska tecknen hör huvudvärk, illamående, kräkningar, krampanfall, ändrad medvetandegrad (som ibland leder till koma), papillödem och näthinneblödning.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Encephalopathy, Hypertensive