Nausea

Illamående

Svensk definition

En oroskänsla i magen, ofta i förening med behov att kräkas. Vanliga orsaker är påbörjad graviditet. sjö- och åksjuka, emotionell påfrestning, svår smärta, matförgiftning och olika enterovirusinfektioner.

Engelsk definition

An unpleasant sensation in the stomach usually accompanied by the urge to vomit. Common causes are early pregnancy, sea and motion sickness, emotional stress, intense pain, food poisoning, and various enteroviruses.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.