Antiemetics

Antiemetika

Svensk definition

Läkemedel mot illamående och kräkningar. De har en rad verkningsmekanismer. Några verkar på medullära centra, medan andra påverkar de perifera receptorerna.

Svenska synonymer

Kräkningshämmande medel Antiemetisk effekt

Engelska synonymer

Antiemetic Drugs Drugs, Antiemetic Antiemetic Agents Agents, Antiemetic Antiemetic Anti-emetics Anti emetics Antiemetic Effect Effect, Antiemetic Anti-Emetic Effects Anti Emetic Effects Effects, Anti-Emetic Antiemetic Effects Effects, Antiemetic Anti-Emetic Effect Anti Emetic Effect Effect, Anti-Emetic