Brain Ischemia

Hjärnischemi

Svensk definition

Lokal minskning av blodflödet till hjärnvävnad pga tilltäppt artär eller lågt systemiskt genomflöde. Detta hänger ofta samman med syrebrist (hypoxi). Långvarig ischemi kan leda till hjärninfarkt.

Engelsk definition

Localized reduction of blood flow to brain tissue due to arterial obstruction or systemic hypoperfusion. This frequently occurs in conjunction with brain hypoxia (HYPOXIA, BRAIN). Prolonged ischemia is associated with BRAIN INFARCTION.

Svenska synonymer

Cerebral ischemi Ischemisk encefalopati

Engelska synonymer

Brain Ischemias Ischemia, Brain Ischemic Encephalopathy Encephalopathy, Ischemic Ischemic Encephalopathies Cerebral Ischemia Cerebral Ischemias Ischemias, Cerebral Ischemia, Cerebral