Brain Infarction

Hjärninfarkt

Svensk definition

Vävnadsdöd i någon del av hjärnan, inklusive hjärnhalvorna, talamus, basalganglierna, hjärnstammen eller lillhjärnan till följd av otillräckligt blodflöde.

Engelsk definition

Tissue NECROSIS in any area of the brain, including the CEREBRAL HEMISPHERES, the CEREBELLUM, and the BRAIN STEM. Brain infarction is the result of a cascade of events initiated by inadequate blood flow through the brain that is followed by HYPOXIA and HYPOGLYCEMIA in brain tissue. Damage may be temporary, permanent, selective or pan-necrosis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Brain Infarctions Infarction, Brain Infarctions, Brain Brain Infarct Brain Infarcts Infarct, Brain Infarcts, Brain Anterior Circulation Brain Infarction Infarction, Brain, Anterior Circulation Infarction, Anterior Circulation, Brain Anterior Circulation Infarction, Brain Brain Infarction, Anterior Circulation Venous Infarction, Brain Brain Venous Infarction Brain Venous Infarctions Infarction, Brain Venous Infarctions, Brain Venous Venous Infarctions, Brain Brain Infarction, Venous Brain Infarctions, Venous Infarction, Venous Brain Infarctions, Venous Brain Venous Brain Infarction Venous Brain Infarctions Anterior Cerebral Circulation Infarction Infarction, Anterior Cerebral Circulation Brain Infarction, Posterior Circulation Posterior Circulation Infarction, Brain Posterior Circulation Brain Infarction Infarction, Brain, Posterior Circulation Infarction, Posterior Circulation, Brain