Necrosis

Vävnadsdöd

Svensk definition

Den patologiska process som fortgår i celler som håller på att dö av irreparabla skador. Den orsakas av en fortskridande och okontrollerad verkan av nedbrytande enzymer vilken leder till mitokondriesvullnad, kärnflockulering och cellupplösning. Apoptos, däremot, är en normal, reglerad celldödsprocess.

Engelsk definition

The death of cells in an organ or tissue due to disease, injury or failure of the blood supply.

Svenska synonymer

Nekros

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.