Osteonecrosis

Benvävsdöd

Svensk definition

Nekros i ett ben eller del av ett ben, antingen atraumatisk eller posttraumatisk.

Engelsk definition

Death of a bone or part of a bone, either atraumatic or posttraumatic.

Svenska synonymer

Osteonekros

Engelska synonymer

Osteonecroses Bone Necrosis Bone Necroses Necroses, Bone Necrosis, Bone Necrosis, Avascular, of Bone Avascular Necrosis of Bone Bone Avascular Necrosis Kienbock Disease Kienbock's Disease Kienboeck Disease Kienboeck's Disease Kienboecks Disease Necrosis, Aseptic, of Bone Aseptic Necrosis of Bone Bone Aseptic Necrosis