Ischemia

Ischemi

Svensk definition

Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.

Svenska synonymer

Bristande blodtillförsel

Engelska synonymer

Ischemias