Ischemic Preconditioning

Ischemisk prekonditionering

Svensk definition

En teknik för göra vävnader motståndskraftiga mot skadliga effekter av långvarig ischemi och återgenomblödning, genom exponering för korta, upprepade perioder av kärltillslutning.

Engelsk definition

A technique in which tissue is rendered resistant to the deleterious effects of prolonged ISCHEMIA and REPERFUSION by prior exposure to brief, repeated periods of vascular occlusion. (Am J Physiol 1995 May;268(5 Pt 2):H2063-7, Abstract)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Preconditioning, Ischemic Ischemic Pre-Conditioning Ischemic Pre Conditioning Pre-Conditioning, Ischemic