Stroke

Stroke

Svensk definition

Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.

Engelsk definition

A group of pathological conditions characterized by sudden, non-convulsive loss of neurological function due to BRAIN ISCHEMIA or INTRACRANIAL HEMORRHAGES. Stroke is classified by the type of tissue NECROSIS, such as the anatomic location, vasculature involved, etiology, age of the affected individual, and hemorrhagic vs. non-hemorrhagic nature. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp777-810)

Svenska synonymer

Apoplexi Cerebrovaskulär händelse CVA Hjärnattack Slaganfall Cerebrovaskulär apoplexi Akut stroke

Engelska synonymer

Strokes Cerebrovascular Accident Cerebrovascular Accidents CVA (Cerebrovascular Accident) CVAs (Cerebrovascular Accident) Cerebrovascular Apoplexy Apoplexy, Cerebrovascular Vascular Accident, Brain Brain Vascular Accident Brain Vascular Accidents Vascular Accidents, Brain Cerebrovascular Stroke Cerebrovascular Strokes Stroke, Cerebrovascular Strokes, Cerebrovascular Apoplexy Cerebral Stroke Cerebral Strokes Stroke, Cerebral Strokes, Cerebral Stroke, Acute Acute Stroke Acute Strokes Strokes, Acute Cerebrovascular Accident, Acute Acute Cerebrovascular Accident Acute Cerebrovascular Accidents Cerebrovascular Accidents, Acute