Intracranial Hemorrhages

Intrakraniella blödningar

Svensk definition

Blödning innanför skallbenet, omfattande blödningar i hjärnan och i utrymmena kring den hårda hjärnhinnan och spindelvävshinnan.

Engelsk definition

Bleeding within the SKULL, including hemorrhages in the brain and the three membranes of MENINGES. The escape of blood often leads to the formation of HEMATOMA in the cranial epidural, subdural, and subarachnoid spaces.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hemorrhages, Intracranial Intracranial Hemorrhage Hemorrhage, Intracranial Posterior Fossa Hemorrhage Hemorrhage, Posterior Fossa Hemorrhages, Posterior Fossa Posterior Fossa Hemorrhages Brain Hemorrhage Brain Hemorrhages Hemorrhage, Brain Hemorrhages, Brain