Hematoma, Epidural, Cranial

Kraniellt epiduralt hematom

Svensk definition

Ansamling av blod i skallens epiduralrum pga brott på den mellersta hjärnhinneartären, eller i sällsynta fall hjärnhinnevenen, ofta i samband med tinningsben- eller hjässbenfraktur. Hematomet ökar snabbt i volym och trycker på hjärnhinnan och underliggande hjärnvävnad. Kliniska tecken är akut eller subakut huvudvärk, kräkningar, ändrad tankeförmåga och hemipares. Tillståndet fortskrider naturligt till koma och så småningom till döden.

Engelsk definition

Accumulation of blood in the EPIDURAL SPACE between the SKULL and the DURA MATER, often as a result of bleeding from the MENINGEAL ARTERIES associated with a temporal or parietal bone fracture. Epidural hematoma tends to expand rapidly, compressing the dura and underlying brain. Clinical features may include HEADACHE; VOMITING; HEMIPARESIS; and impaired mental function.

Svenska synonymer

Intrakraniellt epiduralt hematom Kraniell epiduralblödning

Engelska synonymer

Epidural Hemorrhage, Cranial Cranial Epidural Hemorrhage Cranial Epidural Hemorrhages Epidural Hemorrhages, Cranial Hemorrhages, Cranial Epidural Extradural Hematoma, Cranial Cranial Extradural Hematoma Cranial Extradural Hematomas Extradural Hematomas, Cranial Hematoma, Cranial Extradural Hematomas, Cranial Extradural Hematoma, Epidural, Intracranial Hemorrhage, Cranial Epidural Intracranial Epidural Hematoma Epidural Hematoma, Intracranial Epidural Hematomas, Intracranial Hematoma, Intracranial Epidural Hematomas, Intracranial Epidural Intracranial Epidural Hematomas Cranial Epidural Hematoma Cranial Epidural Hematomas Epidural Hematoma, Cranial Epidural Hematomas, Cranial Hematoma, Cranial Epidural Hematomas, Cranial Epidural Extradural Hemorrhage, Cranial Cranial Extradural Hemorrhage Cranial Extradural Hemorrhages Extradural Hemorrhages, Cranial Hemorrhage, Cranial Extradural Hemorrhages, Cranial Extradural