Intracranial Hemorrhage, Traumatic

Traumatisk intrakraniell blödning

Svensk definition

Blödning innanför skallbenet som följd av genomträngande eller icke-genomträngande traumatisk skada, även omfattande blödning i utrymmena utanför och innanför den hårda hinnan och under spindelvävshinnan, i hjärnhalvorna, mellanhjärnan, hjärnstammen och lillhjärnan.

Engelsk definition

Bleeding within the SKULL induced by penetrating and nonpenetrating traumatic injuries, including hemorrhages into the tissues of CEREBRUM; BRAIN STEM; and CEREBELLUM; as well as into the epidural, subdural and subarachnoid spaces of the MENINGES.

Svenska synonymer

Traumatisk intrakraniell hematom

Engelska synonymer

Hemorrhage, Traumatic Intracranial Hemorrhages, Traumatic Intracranial Intracranial Hemorrhages, Traumatic Traumatic Intracranial Hemorrhages Traumatic Intracranial Hemorrhage Hemorrhage, Intracranial, Traumatic Intracranial Hematoma, Traumatic Hematoma, Traumatic Intracranial Hematomas, Traumatic Intracranial Intracranial Hematomas, Traumatic Traumatic Intracranial Hematoma Traumatic Intracranial Hematomas