Paresis

Pares

Svensk definition

En allmän term för lätt eller moderat muskelsvaghet, används ibland som ett synonym för paralys (allvarlig eller fulltsändig motorisk funktionsnedsättning). I äldre litteraturen refererar pares till paretisk neurosifilis, generell pares eller generell paralys. Parapares används för bilateral pares av nedre extremiteter.

Engelsk definition

A general term referring to a mild to moderate degree of muscular weakness, occasionally used as a synonym for PARALYSIS (severe or complete loss of motor function). In the older literature, paresis often referred specifically to paretic neurosyphilis (see NEUROSYPHILIS). "General paresis" and "general paralysis" may still carry that connotation. Bilateral lower extremity paresis is referred to as PARAPARESIS.

Svenska synonymer

Muskelpares Monopares Hemipares Pares i nedre extremiteterna

Engelska synonymer

Pareses Muscular Paresis Muscular Pareses Pareses, Muscular Paresis, Muscular Muscle Paresis Muscle Pareses Pareses, Muscle Paresis, Muscle Monoparesis Monopareses Lower Extremity Paresis Extremity Pareses, Lower Extremity Paresis, Lower Lower Extremity Pareses Pareses, Lower Extremity Paresis, Lower Extremity Crural Paresis Crural Pareses Pareses, Crural Paresis, Crural Upper Extremity Paresis Extremity Pareses, Upper Extremity Paresis, Upper Pareses, Upper Extremity Paresis, Upper Extremity Upper Extremity Pareses Brachial Paresis Brachial Pareses Pareses, Brachial Paresis, Brachial Hemiparesis Hemipareses