Neurosyphilis

Neurosyfilis

Svensk definition

Infektioner i det centrala nervsystemet orsakade av Treponema pallidum, vilka yttrar sig som en rad olika kliniska syndrom. Den inledande fasen av infektion ger vanligen en mild eller asymtomatisk hjärnhinnereaktion. Den form som drabbar hjärnhinnekärlen kan komma akut som hjärninfarkt. Infektionen kan också förbli subklinisk i flera år. Sena syndrom omfattar generell förlamning, ryggmärgsförtvining, hjärnhinnesyfilis, synnervsatrofi och ryggradssyfilis. Generell pares kännetecknas av fortskridande demens, dysartri (sluddrigt tal), skakningar, myokloni, krampanfall och Argyll Robertson-pupiller.

Engelsk definition

Infections of the central nervous system caused by TREPONEMA PALLIDUM which present with a variety of clinical syndromes. The initial phase of infection usually causes a mild or asymptomatic meningeal reaction. The meningovascular form may present acutely as BRAIN INFARCTION. The infection may also remain subclinical for several years. Late syndromes include general paresis; TABES DORSALIS; meningeal syphilis; syphilitic OPTIC ATROPHY; and spinal syphilis. General paresis is characterized by progressive DEMENTIA; DYSARTHRIA; TREMOR; MYOCLONUS; SEIZURES; and Argyll-Robertson pupils. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp722-8)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Central Nervous System Syphilis Syphilis, CNS Syphilis, Central Nervous System Neurosyphilis, Asymptomatic Neurosyphilis, Gummatous General Paralysis General Paresis of the Insane General Paresis Paretic Neurosyphilis General Paralysis of the Insane Paralysis, General Neurosyphilis, Secondary Secondary Neurosyphilis Neurosyphilis, Symptomatic Juvenile Paresis Neurosyphilis, Juvenile