Myoclonus

Myoklonus

Svensk definition

Ofrivilliga, snabba sammandragningar av muskler eller muskelgrupper, oregelbundna i både rytm och styrka, som följs av avslappning. Tillståndet kan bero på vissa sjukdomar i det centrala nervsystemet, som t ex myoklon epilepsi. Nattlig myokloni är det vanligaste kännetecknet på sömnmyokloni.

Engelsk definition

Involuntary shock-like contractions, irregular in rhythm and amplitude, followed by relaxation, of a muscle or a group of muscles. This condition may be a feature of some CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISEASES; (e.g., EPILEPSY, MYOCLONIC). Nocturnal myoclonus is the principal feature of the NOCTURNAL MYOCLONUS SYNDROME. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp102-3).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Myoclonic Jerking Jerking, Myoclonic Myoclonic Jerk Jerk, Myoclonic Jerks, Myoclonic Myoclonic Jerks Myoclonus Simplex Simplex, Myoclonus Myoclonus, Action Action Myoclonus Myoclonus, Eyelid Eyelid Myoclonus Myoclonus, Intention Intention Myoclonus Myoclonus, Upper Extremity Extremity Myoclonus, Upper Upper Extremity Myoclonus Polymyoclonus Myoclonus, Nocturnal Nocturnal Myoclonus Myoclonus, Sleep Sleep Myoclonus Myoclonus, Oculopalatal Oculopalatal Myoclonus Myoclonus, Palatal Palatal Myoclonus Myoclonus, Segmental Segmental Myoclonus Myoclonus, Lower Extremity Extremity Myoclonus, Lower Lower Extremity Myoclonus